30 دی 1395

پلاسكو، فرو ريخت

Pelasko-2.jpg
ساختمان پلاسكوي تهران كه نماد بلندترين و مدرنترين ساختمان سالهاي متمادي در پايتخت شمرده مي شد فرو ريخت و مشتي خاك و آهن تبديل شد. متاسفانه در اين حادثه تعداد زيادي از آتش نشانان عزيز و شجاعمون در زير آوار گير افتاده اند. از خداوند منان نجات اين عزيزات را خواستارم.
آمين يا رب العالمين
عكس فوق از يك زاويه و شايد در عرض يك دقيقه از بود و نبود پلاسكو گرفته شده است.

30 دی 1395 9:39 بֽظֽ