30 آبان 1382

نمیدونم بعدش چی کار کنم؟

می دانستم
می دانستم،خراب خواهد شد
حباب دلبستگی نمی پذیرد
باید به آب اندیشید
(مهرانگیز رساپور)
سلام.این یکی دو روزه حسابی سرم شلوغه.یادتونه، میگفتم مثلا 76 روزه دیگه کی میاد و یا 23 روز دیگه ؟الان باید بگم دو سه روز دیگه چرا نمیاد؟! ماجرا رو بعدا براتون تعریف میکنم.خلاصه مطلب به خاطر همون چند روزه سرم کلی الکی شلوغه.
هیچ میدونستید در کنار مزار حضرت علی (ع) ، حضرت آدم (ع) و حضرت نوح (ع) مدفون هستند و دیگه اینکه آیا میدانید تنها ماه قمری مه در قرآن آمده رمضان است؟و یا اینکه اولین مکانی که از زمین خلق شده مکه معظمه بوده؟تقسیم کننده بهشت حضرت علی (ع) می باشد.
جری لوئیس هم در بیمارستان بستری شده.


شنیدید که مایکل جکسون هم بچه باز بوده؟فعلا که در زندان بازداشت شده...ای رو برم.با اینهمه دختر و ....

30 آبان 1382 4:14 قֽظֽ

Comments

Post a comment

Remember personal info?