17 آبان 1382

بزرگراه آیت ال... حکیم

سلام.تا حالا فکر نمیکردم اگه از شرکت مخابرات شکایت کنی کارت راه بیافته.ولی خودمونیما ما هم اینقدر زیگیل اونا شدیم و کلی بازی در آوردیم تا حرفمون رو به کرسی بنشونیم.آخه فیش پول تلفن نزدیک به سه برابر اومده بود و پرداختش هم برای ما فشار داشت بالاخره هر جور که بود حل شد.فکر کنم به خاطر مساله استیضاح وزیر دستور اومده بود هر جور که میشه ملت رو راضی نگه دارند تا استیضاح رد بشه.چون از درب مخابرات محل که تو بری معمولا رئیس منطقه نباید بیاد جلو و به ارباب رجوع که من باشم سلام کنه ک با کلی عزت و احترام خودش شخصا مشکل من رو حل کنه.کاشکی همیشه وزیر مخابرات رو استیضاح کنند تا ما چول تلفن هم ندیم.(بعد میگن ایرانی بازی درنیار)تازگی ها شنیدم دوباره بحث تغییر نام خیابان رسالت به آیت ال... حکیم توسط عده ای نون به نرخ روز خور قوت گرفته.این برای تهران مثل یک فاجعه است چرا حکیم؟چرا حسابی نه؟رسالت مگه چشه؟چشم نیست گوشه، بالاخره یک عده باید دستمال بودنشون رو ثابت بکنند یا نه؟قبلش قرار بود میدان آرژانتین رو به حکیم تغییر نام بدند که بعد از یک ماجرای احتمالا سیاسی منتفی شد.بعد از عمری که تاکسیهای رسالت رو سوار شدی حالا باید بگی آقا حکیم میری؟اگر در آینده نزدیک اسم آزادی رو به عبدالمطلب نخعی تغییر دادند زیاد تعجب نکنید.یواش یواش دارم شیرین میزنم(به قول همون سریال فقط به خاطر تو)

17 آبان 1382 11:03 بֽظֽ

Comments

Post a comment

Remember personal info?