10 اردیبهشت 1395

مادر

مادر عزيزم، تولدت مبارك.
آرزوي سلامتي و شادي دارم برات. اميدوارم كه هميشه به خوشي و شادي زندگي كني و ايام به كامت باشه. آرزوي سعادت در هر دو جهان رو برات دارم.