12 خرداد 1394

بدبخت

سلام
این بد بختی از کجاست. تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟
تا مرگ؟
یعنی باید براش برنامه ریزی کنم؟!
نیمه شعبان مبارک. به امید ظهور مبارکش