24 مرداد 1393

دومين قعرنشيني پرسپوليس در تاريخ ليگ

93-w3.jpg
دومين قعرنشيني پرسپوليس در تاريخ ليگ
این قعرنشینی در فاصله بین بازی های پنجشنبه و جمعه اتفاق افتاده، پرسپولیس در صورت کسب امتیاز در مسابقات امروز از این کف نشینی نجات پیدا می کند

قبل از این سرخپوشان در سال 76 زمانی که به خاطر عقب افتادن تعداد زیادی از بازی هایشان در قعر جدول رده بندی جای گرفتند. استقلال هم در سال 1387 قعرنشینی را تجربه کرده بود اما آنها در پایان فصل به عنوان قهرمانی رسیدند.


16 مرداد 1393

مردم بیگناه غزه

Qazeeee.jpg
مردم بیگناه غزه، خدا به دادشون برس. دست ما به جایی وصل نیست...