5 آذر 1391

عاشورای حسینی - آذر ماه 1391

Ashora-91.jpg


3 آذر 1391

سلام بر حسین (ع)

Moharam%201391.jpg
قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد
عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است