24 مهر 1391

تکل از روبرو

سلام.
تو مسابقات فوتسال شرکتمون همه مثل تانک و با غیرت بازی میکنن. یکی از همین تانکها با پای بیچاره من برخورد کرد و برای دو هفته پای منو رونه آتل و استراحت مطلق کرد. کاشکی این همه تعصب رو در بازیکنان لیگ برتر ببینیم.
امروز با کلی رفیق بازی و آشنا و غیره 500 دلار برای یکی از دوستانم خریدم. (هر دلار= 3450 تومن)