11 فروردین 1391

در پی شايعه انتقال عقيلي به پرسپوليس

Aghily.jpg


7 فروردین 1391

خدا را شکر

خدایا : امروز خیلی بهت بدهکار شدم. از اون کارم شرمندم ولی خودت میدونی که چی شد! اما سعی میکنم که یکجوری مسئله رو حل کنم. بازم بدهکارت شدم.مثل همیشه...


4 فروردین 1391

هفت سین ایرانی - سال نو مبارک

7sin.jpg