29 دی 1390

تصادف سخت و سنگین

یکشنبه 25 دی ساعت 17:37 : الو پلیس 110، زنگ زدم خبر یک تصادف رو بهتون بدم، تصادف یک دستگاه پراید با دو ماشین دیگه. تقریبا تصادف سنگینیه. اتومبیل پراید بد جوری خسارت دیده و راننده اش افتاده روی زمین و از سر گیجه دور خودش میپیچه.
هنوز هم اعتقاد دارم اگه 50 سانت اون طرف تر زده بود ماشین روی سقف بلند میشد و معلوم نیود وضعیت راننده به چه صورت میشد. محل برخورد در تصادف دقیقا محل باک بنزین پراید بود که دقایقی قبل 35 لیتر بنزین زده بود و باکش پر بود. هنوز هم اعتقاد دارم میتونست انفجار رخ بده.
در اثر این اتفاق ماشین به راحتی بلند شد و یک متر به طرف عمود پرتاب و سپس 180 درجه حرکت دورانی داشت.
یادمه یک تقاطع فرعی بود. تازه گذاشته بودم دنده 1 و حرکت کردم. به وسط چهار راه که رسیدم یهو از سمت چپم سایه سنگینی رو حس کردم. تقریبا چهار راه رو رد کرده بودم که ناخداگاه سمت چپم رو دزدکی دید زدم. راننده وانت با سرعت حداقل 60 کیلومتر در حالی که با تلفن همراهش صحبت میکرد و بدون اینکه متوجه حضور من و وجود یک تقاطع بشه بدون اشاره به ترمز به من کوبید.
از شدت برخورد سرم به ستون ماشین خورد و گیج شدم و به خاطر این حادثه برای چند ثانیه شوکه شده بودم. فکر کردم وقتشه و از اینکه خدا بهم وقت داده تا اشهدم رو بخونم خیلی خوشحال بودم. اما نه، مثل اینکه هنوز پیمانه ام پر نشده بود ( که میتونست پر میشد اما خدا رو شکر که هنوز وقت زندگی دارم ) از ماشین که پیاده شدم و بعد از اینکه سرحال تر اومدم یک نگاهی به ماشین کردم و به قول معروف کرک و پرم حسابی ریخت. شدت تصادف و نوع برخورد صورت گرفته میتونست نتایج دیگه ای داشته باشه.
خدایا شکرت
خدایا به خاطر همه نعمتهایی که به بندگانت دادی شکرت
یاد پدر عزیزم افتادم که واقعا جای خالیش رو حسابی حس میکنم
خدا رحمتش کند...


26 دی 1390

تصادف، بد شانسی

با سهل انگاری یک راننده، تصادف بدی کردم و متاسفانه مقصر شدم.حالا حداقل یک هفته بدون ماشین میمونم.(چه بد)


11 دی 1390

کریسمس مبارک

سال نوی میلادی بر همه مسیحیان جهان مبارک باد.
آغاز سال 2012 میلادی