22 مرداد 1389

اولین سحر

سلام.
همه جا ساکته، احساس میکنم صدام بهتر به گوشای خدا میرسه. پس با صدای بلند می خوانمش، ای خدا، قربون بزرگیت برم. همه ما را به راست هدایت بنما. توفیق بندگی خالصانه خودت رو به همه ما عطا بکن.
آمین یا ربّ العالمین


21 مرداد 1389

ماه رمضان

سلام.
ماه رمضان هم شروع شد.امروز رو به نیت روزه بیدار شدم اما سر درد بهم فرصت نداد و مجبور شدم روزه ام رو بشکونم.میگن ماه رمضان ماه لطف و برکته.ماه دوستی و بخششه.امان از همسایه های بد.خیلی وقته که این همسایه بی فکر داره اذیت میکنه.میخوام بعد از مدتها یک دعای بد بکنم.میخوام از خدا بخوام ما رو از دست این همسایه نامرد و بد نجات بده و همچنین به حقش که همانا آزار و اذیت ماست برسونه.نمی خواستم همچین دعایی رو بکنم ولی وقتی به گذشته های دور و نزدیک فکر میکنم و اینکه این همسایه چه بلاهایی که سر ما درنیاورده دیگر چاره ای جز این نیست. ( آمین یا ربّ العالمین )