18 فروردین 1389

تولد پدر

امروز سالروز تولد پدر عزیزمه. جاش خیلی خالیه. خدایش بیامرزد.