28 اردیبهشت 1384

اینجا تولده

arash.jpg
سلام.
روز دوشنبه تولدمه.همتون دعوتید.فقط یادتون نره کادو برام بیارید.منتظر همتون هستم.
تولد تولد تولدت مبارک ----مبارک مبارک تولدت مبارک ---بیا شمعها رو فوت کن که 100 سال زنده باشی بیا شمع ها رو فوت کن که 100 سال زنده باشی----لا لای لای ، لا لای لای ، لا لای لایت لالای لای ....///


12 اردیبهشت 1384

تولدت مبارک

سلام.
دیروز و امروز دوتا تولد داشتیم.ولی کلی خرج.هی اینو بخر و اونو بخر و اینو خریدی به درد نمیخوره و خلاصه از این حرفها...تولد تولد تولدت مبارک بیا شمع ها رو فوت کن که صد سال زنده باشی....امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید.هر دوتون رو میگم


10 اردیبهشت 1384

فردا روز عشقه

سلام
آرزو مند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی و بکوش در کمال آنچه هستی باشی.


3 اردیبهشت 1384

ماجرای امین شرکت

سلام.
امروز خیلی خودش رو برای من گرفته.که چی.البته من خواستم باهاش صحبت کنم ولی خودش نیومد.خدایا من که کار بدی نکرده بودم.اصلا دیگه به من ربطی نداره.این یارو امین شرکتمون دیگه داره شورش رو در میاره.ولش کن بابا.من چرا اعصابم رو خورد کنم.به درک...خدایا به امیدت...